Zadejte své klíčové slovo

Návrhy interiérů

Pomůžeme Vám s rozdělením funkčních zón v daném interiéru, navrhneme nábytek a osvětlení, vyřešíme Váš interiér po stránce materiálové a designové. Rozsah zpracování studie si určíte Vy sami. Může se jednat o návrh od kuchyňské linky až po všechny místnosti v bytě.

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE?

Domluvíme si s Vámi schůzku, na které probereme společně Vaše představy, požadavky, očekávání a způsob životního stylu. Na základě získaných informací zpracujeme cenovou nabídku na vypracování výkresové dokumentace. Po jejím odsouhlasení můžeme začít pracovat na návrhu. Vaše prostory zaměříme (pokud již nebylo provedeno), pořídíme fotodokumentaci stávajícího stavu a průběžně Vám budeme předkládat výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření dokumentace. Návrh je obvykle doprovázen hmotovou 3D vizualizací, díky které získáte jasnější představu o podobě Vašeho budoucího interiéru.

CO S NÁVRHEM ZÍSKÁTE?

V tomto případě se rozsah zpracování dokumentace liší dle individuálních potřeb klienta. Obvyklou součástí studie bývá:

  • půdorys s konkrétním zakreslením nábytku a zařizovacích předmětů ( včetně okótování a legendy )
  • půdorys se zakreslením navrhovaného osvětlení ( včetně okótování a legendy )
  • pohledy na jednotlivé stěny místnosti

Během naší tvorby budeme s Vámi návrhy konzultovat prostřednictvím 3D grafických modelů. Tím získáte dokonalou představu o podobě Vašeho budoucího interiéru.

JAK DLOUHO TRVÁ VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU?

Délka zpracování návrhu se liší v závislosti na rozsahu domluvených prací, složitosti řešeného celku, časové flexibilitě a míře rychlosti Vašeho rozhodování. Konečné zpracování výkresové dokumentace po odsouhlasení finální varianty trvá průměrně 4 – 8 týdnů.

Cena: individuální, dle rozsahu zpracování studie.

KAM SE VYDAT DÁL?

Připravujete se na rekonstrukci a chcete jen poradit? Nebo už máte rekonstrukci naplánovanou, ale chcete vědět, kolik bude stát?