Přihlášení do zákaznické sekce

Zákony a projekty

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení bytů upravuje vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Z požadavků na bytová jádra je důležitá podmínka, aby mezi záchodem a obytnou místností byly dvoje dveře. Zároveň lze sloučit koupelnu s WC pouze do velikosti bytu 2+kk.

Projektant

V případě stavební úpravy v bytě, která bude vyžadovat vydání stavebního povolení, se stavebník musí obrátit na osobu oprávněnou k projektové činnosti. Mělo by se jednat o autorizovaného inženýra, případně autorizovaného technika v oboru pozemní stavby.

Provedení stavebních prací

Podle § 44 dost 1 stavebního zákona může stavbu a její změnu provádět jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (živnostenský zákon, obchodní zákoník).

Dále každou stavbu, ale i rekonstrukci musí vést stavbyvedoucí, což je podle výkladu stavebního zákona autorizovaný inženýr, případně technik v oboru pozemní stavby. Tuto podmínku musí každý splnit i v případě, že se rozhodne provádět rekonstrukci, nebo jakékoliv stavební práce svépomocí.

Pro úplnost je třeba poznamenat, že provádět jakékoliv stavební úpravy nemůže samostatně a na svou odpovědnost osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění k řemeslné činnosti (např. zednictví, instalatérství…).

Co vám PANELREKO může nabídnout?

V závislosti na požadavcích konkrétního stavebního úřadu pro vás můžeme zajistit následující služby:

Technická příprava stavby

 • konzultace v naší kanceláři
 • zaměření u Vás doma
 • vypracování projektové dokumentace

Ohlášení rekonstrukce bytu stavebnímu úřadu

 • konzultace v naší kanceláři
 • zaměření u Vás doma
 • vypracování projektové dokumentace
 • podání ohlášení stavebnímu úřadu
 • autorský dozor projektanta v průběhu realizace (v případě realizace naší společností)
 • technický dozor investora v průběhu realizace (v případě realizace naší společností)

Projekt a stavební povolení pro rekonstrukci bytu

 • konzultace v naší kanceláři
 • zaměření u Vás doma
 • vypracování projektové dokumentace ověřené autorizovaným technikem, včetně statického posudku
 • obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy, které požaduje stavební úřad
 • vyřízení stavebního povolení
 • autorský dozor projektanta v průběhu realizace (v případě realizace naší společností)
 • technický dozor investora v průběhu realizace (v případě realizace naší společností)
 • obstarání všech dokladů potřebných ke kolaudaci, pokud zakázku provádíme stavebně
 • vyřízení kolaudace

STAŇTE SE I VY NAŠIMI ZÁKAZNÍKY. NAVŠTIVTE NÁS V NAŠEM STUDIU!

Rekonstrukce je dlouhodobá investice a je proto velmi důležité se spolehnou na silnou a stabilní společnost. Stavební činností se zabýváme již přes 13 let. Přidejte se i vy mezi naše zákazníky. Podívejte se na zkušenosti s firmou PANELREKO.  Těšíme se na vaší návštěvu ať už v Praze nebo v Českých Budějovicích.

2014 © PANELREKO s.r.o. - Všechna práva vyhrazena Panelreko Facebook