Přihlášení do zákaznické sekce

Projekt a stavební povolení

Za své klienty vyřídíme také administrativní náležitosti týkající se stavby, pokud si to přejí. Spolupráce s námi vám uspoří čas.

Projektová dokumentace

Před uzavřením smlouvy o dílo vypracujeme projektovou dokumentaci – popis stavby s kompletními podklady k realizaci. Pokud stavební úpravy vyžadují stavební povolení, je zpracování této dokumentace dle stavebního zákona tzv. vybranou činností ve výstavbě, kterou mohou vykonávat pouze autorizované osoby. Ať se nakonec rozhodnete realizovat svou rekonstrukci s kýmkoli, můžete projektovou dokumentaci využít a uspořit čas i peníze. Jak spolupráce s námi probíhá?

  • konzultace v naší kanceláři

  • zaměření u vás doma

  • vypracování projektové dokumentace

 

Získání souhlasu

Naše společnost zajistí veškeré administrativní náležitosti (např. souhlas vlastníků okolních bytů, souhlas hasičů, aj.), jsou-li vyžadovány a neopatří-li si je klient.  Pokud se jedná o družstevní byt, nesmíte zapomenout také na získání souhlasu družstva jako vlastníka bytu. Obecně se dá říci, že také rekonstrukce bytů v osobním vlastnictví podléhá pravidlům, které si odsouhlasí společenství vlastníků. Je tedy potřeba tyto podmínky předem zjistit a následně se podle nich řídit. O všem vás budeme informovat a na vše dopředu upozorníme.

 

Vyřízení stavebního povolení
nebo stavebního ohlášení

Stavební zákon umožňuje rekonstrukci započít v jednom ze třech typů režimů:

  • bez stavebního povolení nebo ohlášení – nedochází k zásahům do statiky stavby, změně účelu využití stavby nebo ke změně jejího vzhledu, např. nová koupelna půdorysně kopíruje původní bytové jádro

  • se stavebním ohlášením – nedochází k zásahům do statiky, mění se dispozice bytu,

  • se stavebním povolením – stavební úpravy, při nichž nestačí ohlášení, např. vyříznutí díry pro dveře v nosném panelu

Pokud si stavební úpravy vyžádají souhlas místního stavebního úřadu, naše společnost za vás vše vyřídí na základě vystavení plné moci.

 

Stavební dozor

Na průběh rekonstrukce dohlíží stavební dozor. Ten by měla vykonávat nezávislá osoba na stavebníkovi, nejčastěji osoba pověřená investorem (technický dozor investora). Možný je i autorský dozor projektanta (v případě realizace naší společností). Stavební dozor kontroluje průběh stavby a zjištěné nesrovnalosti hlásí investorovi i stavebníkovi, aby mohlo dojít k jejich zdárnému odstranění.

 

Kolaudace

Pokud bylo stavebním úřadem vydáno stavební povolení, přijde úředník stavbu zkontrolovat osobně. V případě, že naše společnost rekonstrukci provedla, obstaráme veškeré doklady potřebné k zahájení kolaudace a kolaudaci za klienta vyřídíme. V ostatních případech, je-li to potřeba, se postaráme o doručení oznámení o užívání stavby stavebnímu úřadu a zajistíme vyřízení všech souvisejících dokumentů.

 
2014 © PANELREKO s.r.o. - Všechna práva vyhrazena Panelreko Facebook