Přihlášení do zákaznické sekce

ZMĚNA DISPOZIC REKONSTRUKCE BYTU

Majitel tohoto panelového bytu se na nás obrátil s přáním rekonstrukce větší části bytu. Rekonstrukce se týkala by­tového jádra, předsíně, kuchyně, obývacího pokoje a ložni­ce. V rámci této rekonstrukce měl přání na změnu dispozic bytu tak, aby v něm bylo více úložných prostor a účelnější využití prostoru. Nutností rekonstrukce samozřejmně bylo provést nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalací. Snažili jsme se akceptovat jeho přání a představy tak, aby vše odpovídalo nejen platným normám, ale naplňovalo ma­ximálně jeho představy. Rekonstrukce bytu je vždy zapo­čata bouracími pracemi. Ty jsou vyznačeny žlutou barvou v půdorysu stávajícího stavu. Z něj je naprosto zřejmé, že došlo k vybourání téměř všech dělicích stěn v rekon­struované části bytu. Dále bylo odstraněno bytové jádro a všechny povrchy očištěny od původních finálních povr­chů. Stávající instalace byly odpojeny a odstraněny v nut­ném rozsahu.

Na bourací práce navazují práce stavební, a to znamená vyzdění všech nových stěn v dispozici, která je červeně vy­značena v půdorysu nového stavu. Po dokončení vyzdívání se provedly nové rozvody všech instalací. Na to navazují finální úpravy povrchů, což znamená provedení nových sní­žených podhledů, štuků, obkladů a dlažeb.

Na závěr zbývají práce spojené s kompletacemi všech zaři- zovacích předmětů a doplňků. Dokončení maleb, pokládka podlah a osazení dveří. Klient byl s výsledkem navrhova­ných změn maximálně spokojen. Pro zbývající část bytu byla provedena příprava elektroinstalací tak, aby při její případné rekonstrukci nemohlo dojít k poškození a naruše­ní již rekonstruované části.

Galerie

2014 © PANELREKO s.r.o. - Všechna práva vyhrazena Panelreko Facebook