Přihlášení do zákaznické sekce

REKONSTRUKCE BYTU PRAHA

Byt, jehož se tato rekonstrukce týká, je situován ve staré zástavbě v objektu ze začátku 19. století. Celý objekt je z cihelného zdiva a vytápění je řešeno plynem. Investor byl i zároveň majitelem objektu a tento byt připravoval pro svoji rodinu. S ohledem na velikost bytu byla rekonstrukce zatím provedena jen v části bytu a týkala se vstupní před­síně, sociálního zařízení, kuchyně a výměny všech dveří, včetně vstupních. Samozřejmostí byla i výměna rozvodů plynu a provedení nových instalací v rekonstruovaných čás­tech. Klientem byly požadovány i dispoziční změny, a tak bylo nutné provést statické posouzení změn.

Celá rekonstrukce byla započata zaměřením původního stavu a nakreslením projektové dokumentace doplněné o statické posouzení. Dispoziční změny se týkaly zvětšení koupelny na úkor kuchyně s jídelnou. Koupelna byla původ­ně vybavena jen malým sprchovým koutem a umyvadlo bylo osazeno v jídelně. Zásobování bytové jednotky teplou vo­dou bylo řešeno bojlerem umístěným na toaletě. Zvětšení koupelny nám umožnilo umístit do ní nejen nový sprchový kout, ale také rohovou vanu a umyvadlo (tím byly splněny dnešní hygienické požadavky). Na toaletě byl instalován zá­věsný záchod a osazen nový bojler s větším zásobníkem. Otvory po stávajících dveřích byly dozděny a osazeny nový­mi obložkovými dveřmi. Vstup do bytu byl vyzděn a osazen bezpečnostními požárními dveřmi.

Klient nepožadoval žádné výstřední nebo moderní řešení a spíše chtěl vše provést v designovém standardu (ale z kva­litních a odolných materiálů). V jídelně byla část podlahové konstrukce odstraněna a podlaha vybetonována v rozsahu budoucí koupelny. Zbývající část podlahy v kuchyni a jídelně byla rozebrána až na stropní nosnou konstrukci a nově byly položeny 2x OSB desky PD tak, aby byla zajištěna do­statečná pevnost a stabilita. Finálním povrchem pro chod­bu, kuchyň a koupelnu bylo PVC. Stěny a stropy v těch­to místnostech byly kompletně vyrovnány a vyštukovány, nové příčky nebo praskliny stávajících stěny byly překryty perlinkou. Vstup do koupelny byl řešen posuvnými dveřmi do pouzdra Eclisse bez obložek.

2014 © PANELREKO s.r.o. - Všechna práva vyhrazena Panelreko Facebook