Přihlášení do zákaznické sekce

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA PRAHA - TYP H

Tato rekonstrukce byla z kategorie standardních. Jednalo se o realizaci nového bytového jádra, vyštukování sousedící kuchyně a předsíně. Zároveň se stavebními úpravami byly v daných prostorách provedeny kompletně nové rozvody elektroinstalací, vodoinstalací, kanalizace a plynu.

Klient ve všech případech kladl nejvyšší požadavek na kva­litu a funkčnost. Vzhled byl až druhořadým parametrem a volba souvisela s cenou.

Rekonstrukce byla započata bouracími pracemi a odstra­něním zařizovacích předmětů, demontáží bytového jádra, odstraněním všech podlahových krytin a očištěním stěn od původních finálních povrchů. Následně probíhaly sta­vební práce, natažení nových rozvodů všech instalací. Po dokončení hrubých prací byly osazovány zařizovací před­měty. V kuchyni i předsíni byla položena nová dlažba a stěny vyštukovány a vymalovány. Na sociálním zařízení byl instalován nový obklad a dlažba. Všechny ostatní povrchy byly vyrovnány, vyštukovány a rovněž vymalovány.

Obklad byl vybrán od společnosti Rako z řady Orchidea. Ostatní výrobky a doplňky byly vybírány (pokud nám to kva­lita výrobce umožňovala) zejména od českých výrobců.

předsíni byl v původním stavu proveden policový sys­tém, který klientovi vyhovoval svojí funkčností, ale ne svým vzhledem. Byl tedy demontován a vyroben z nových desek opatřených laminem.

Původní kuchyňská linka byla před rekonstrukcí demonto­vána a uskladněna. Po dokončení rekonstrukce bytu měla být instalována zpět. Investor se rozhodl pro repasy ku­chyňské linky, takže u ní byla vyměněna čelní dvířka. Pra­covní deska byla celá srovnána a seřízena.

2014 © PANELREKO s.r.o. - Všechna práva vyhrazena Panelreko Facebook