Přihlášení do zákaznické sekce

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA PRAHA - TYP F

V tomto případě se rekonstrukce týkala jen bytového já­dra a navazující kuchyně, která s ním sousedila z jedné ze stran. Stávající bytové jádro bylo z původního materiálu (umakart) i s původním vybavením. Klient se na nás obrátil s přáním rekonstrukce a dispoziční změny, která je vidět přesně na sousední straně v půdorysech stávajícího a no­vého stavu. Dále si klient přál, aby veškeré použité vybave­ní bylo co možná nejvíce bezúdržbové.

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu a navrženo několik možných variant. Nakonec u klienta zvítězila mož­nost s pootočenou variantou o 90° a částečným zabráním chodby ve prospěch koupelny. Takto se koupelna zvětšila a bylo možné do ní umístit velký sprchový kout a veškeré další potřebné vybavení.

S ohledem na náročnost klienta, která se týkala zejmé­na údržby, odolnosti, ale i vzhledu jednotlivých výrobků a doplňků, byly do nově postaveného jádra vybírány prvky, které jeho nároky splňovaly.

Obklady a dlažby byly dodány od společnosti Rako z řady Combi. Jedná se o velkoplošný kalibrovaný obklad. Výhodou tohoto obkladu je přesně výrobcem garantovaný rozměr, a spáry mezi jednotlivými deskami obkladu mohou tedy být co nejmenší cca 1 mm. Obklad byl doplněn dvěma druhy mozaiky a dekory ze stejné řady.

Druhým důvodem je estetická stránka, protože máme mož­nost SDK podhled výškově posunout tak, aby nám vycháze­ly celé řady obkladů a nemusely se řezat. Třetím důvodem je, že do SDK podhledu je možné osadit bodová svítidla (v tomto případě LED), která dokážou celý prostor rovno­měrně osvětlit.

Do koupelny byl vybrán po dohodě s investorem sprchová zástěna Hüppe se sklapovacími dveřmi, což umožňuje vstup do sprchového koutu v celých jeho rozměrech. Umyvadlo a nábytkové vybavení koupelny byla vybrána od společnosti Intedoor v takovém barevném provedení, aby ladilo s obkla­dy. Nábytkové umyvadlo je z umělého kamene a jeho hlavní výhodou je velká odolnost proti mechanickému poškození a také možnost přesnějších tvarů než u keramiky.

Ve stejném, a tedy vyšším standardu byly vybrány baterie a sprchový set. Umyvadlová baterie Focus od firmy Hans- grohe. Podoomítková termostatická baterie Oras s mož­ností přepínání mezi hlavovovou sprchou a ruční sprchou. Obě sprchová tělesa jsou také značky Hansgrohe.

Toaleta je vybavena závěsným systémem Geberit a závěs­ným klozetem od společnosti Jika.

Celá rekonstrukce byla provedena ve vyšším standardu s ohledem na požadavky klienta na kvalitu a jednoduchost údržby jednotlivých výrobků.

V koupelně i na toaletě byl proveden SDK podhled hned z několika důvodů. Prvním důvodem je, že nad SDK podhle­dem se jednoduše dají provést rozvody elektroinstalace.

2014 © PANELREKO s.r.o. - Všechna práva vyhrazena Panelreko Facebook