Přihlášení do zákaznické sekce

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA PRAHA - TYP E

Tento klient se na nás obrátil stejně jako většina našich klientů z důvodu potřeby kompletního vyřešení a zajištění rekonstrukce. Jednalo se o úpravu dispozice a především o výměnu původního umakartového jádra vč. vybavení za nové vyzděné. Vzhledem k požadavku na pohodlí byla vymě­něna vana za sprchový kout, ovšem dostatečně velký, aby byl pohodlný.

V koupelně a na WC byla tedy provedena výměna uma­kartového jádra za zděné příčky Ytong. Dále úprava vo­doinstalace a kanalizace dle nové dispozice. I napojení do stoučky odpadů muselo být upraveno a to především kvů­li závěsnému WC, kde napojení je třeba umístit výš než u klasických stojacích kombi záchodů.

Na toaletě byl tedy použit závěsný záchod. U toho výhodou jak estetická stránka (viz foto), tak především údržba, kte­rou každý klient docení až při pravidelném úklidu.

V koupelně byla vyměněna vana za sprchový kout, který byl v tomto případě zakoupen od firmy Ravak. Posuvné dveře otvíravé přes roh vzhledem k dispozici (viz půdorysy) mají svoji krásu a užitnou hodnotu. Vzhledem k obavám ze zanášení sifonu (na což pamatují především ženy), je tak díky použitému sifonu, který je osazen jak klasickou kryt­kou, tak i sítkem, které je za běžných okolností elegantně schované právě pod chromovou krytkou, tato situace vy­řešena. Jedná se sice o detail, ale rekonstrukce je právě o takových detailech, na které u nás klademe velký důraz. U této rekonstrukce na sebe poutá pozornost velký talíř hlavové sprchy. Ten je součástí sprchové baterie, která ve spojení s termostatem umožňuje při sprchování pohodlí, ale také úsporu provozních nákladů. Baterie je od firmy Hansgrohe, která patří ke špičce mezi světovými výrobci jak vývojem, servisem, tak i kvalitou.

Přesunutí pračky mimo koupelnu je díky dispozici a umís­tění koupelny také velkou výhodou. A to především z dů­vodu prostoru, který běžně pračka v koupelně zabírá. Proto byla tato možnost plně využita a v koupelně vzniklo více prostoru.

Topný žebřík, který je používán především k usušení a na- hřátí ručníků po sprchování, ani v tomto případě nechybí.

V rámci rekonstrukce byly provedeny nové povrchy stěn a podlah v předsíni. Dokonce i na obložkové zárubně s dveř­mi přišla řada v samotném závěru rekonstrukce, a to pře­devším z estetického důvodu.

2014 © PANELREKO s.r.o. - Všechna práva vyhrazena Panelreko Facebook