Přihlášení do zákaznické sekce

Projekt a stavební povolení

V případě běžných rekonstrukcí koupelen nebo celých bytových jader nebývá zapotřebí stavební povolení. Případné administrativní náležitosti týkající se stavby jsme však schopni za své klienty vyřídit. Spolupráce s námi vám uspoří čas.

Projektová dokumentace

Před uzavřením smlouvy o dílo vypracujeme projektovou dokumentaci – popis rekonstrukce s kompletními podklady k realizaci. Pokud by si stavební úpravy přeci jen vyžádaly stavební povolení, je zpracování této dokumentace dle stavebního zákona tzv. vybranou činností ve výstavbě, kterou mohou vykonávat pouze autorizované osoby. Ať se nakonec rozhodnete realizovat svou rekonstrukci s kýmkoli, můžete projektovou dokumentaci využít a uspořit čas i peníze.

 

Získání souhlasu

Naše společnost zajistí veškeré administrativní náležitosti (např. souhlas vlastníků okolních bytů, souhlas hasičů, aj.), jsou-li vyžadovány a neopatří-li je klient. O všem vás budeme informovat a na vše dopředu upozorníme.

 

Vyřízení stavebního povolení
nebo stavebního ohlášení

Stavební zákon umožňuje rekonstrukci započít v jednom ze třech typů režimů:

 
  • bez stavebního povolení nebo ohlášení – nedochází k zásahům do statiky stavby, změně účelu využití stavby nebo ke změně jejího vzhledu, např. nová koupelna půdorysně kopíruje původní bytové jádro

  • se stavebním ohlášením – nedochází k zásahům do statiky, mění se dispozice bytu,

  • se stavebním povolením – stavební úpravy, při nichž nestačí ohlášení, např. vyříznutí díry pro dveře v nosném panelu

Pokud si stavební úpravy vyžádají souhlas místního stavebního úřadu, na základě vystavení plné moci za vás naše společnost vše vyřídí.

 

Stavební dozor

Na průběh rekonstrukce dohlíží stavební dozor. Ten by měla vykonávat nezávislá osoba na stavebníkovi, nejčastěji osoba pověřená investorem (technický dozor investora). V případě drobné stavby, nebo dostatečné odborné způsobilosti, může tuto funkci zastávat sám investor. Stavební dozor kontroluje průběh stavby a zjištěné nesrovnalosti hlásí investorovi i stavebníkovi, aby mohlo dojít k jejich zdárnému odstranění.

 

Kolaudace

Při běžných typech rekonstrukcí koupelen a bytových jader, kdy není třeba stavebního povolení, není akt kolaudace vyžadován. Pokud bylo stavebním úřadem vydáno stavební povolení, přijde úředník stavbu zkontrolovat osobně. V případě, že naše společnost stavební povolení vyřizovala, obstaráme také veškeré doklady potřebné k zahájení kolaudace a kolaudaci za klienta vyřídíme. V jiných případech, je-li to potřeba, doručíme oznámení o užívání stavby stavebnímu úřadu a zajistíme vyřízení všech souvisejících dokumentů.

 
2014 © PANELREKO s.r.o. - Všechna práva vyhrazena Panelreko Facebook